Profesionáli vo verejnom obstarávaní

Špičkoví odborníci pripravení pomôcť verejným obstarávateľom a uchádzačom vo verejných zákazkách.

O nás

profesionáli na správnom mieste

Verejné obstarávanie robíme s radosťou. Pomáhame verejným obstarávateľom ale aj firmám, ktoré sa súťaží zúčastňujú.
Prostredníctvom Školy obstarávania odovzdávame naše skúsenosti z praxe ale aj novinky vo verejnom obstarávaní.

Verejní obstarávatelia

Zabezpečujeme komplexné činnosti vo verejnom obstarávaní. Spoľahnite sa na odborníkov

Uchádzači

Pomáhame pri príprave ponúk žiadostí o nápravu alebo námietok. S nami zvýšite šancu na úspech.

office, startup, business-594132.jpg

500+

Úspešných verejných obstarávaní

250+

Spokojných klientov

40+

Firemných klientov

45+

Individuálnych školení

Čomu sa venujeme

Kompletný outsourcing strategických procesov

Analýzy trhu

Prípravná fáza verejného obstarávania, ktorá definuje návrh súťažných podmienok a správny výber použitého postupu.

Konzultácie

Odborné konzultácie v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania.

Externý manažment

Plné zastupovanie klientov v procese verejného obstarávania vrátane plnenia povinnosí vyplývajúcich zo ZVO

Audit verejného obstarávania

Analytické činnosti, ktorých výsledkom je identifikácia rizikových faktorov v jednotlivých zákazkách.

Školenia

Vzdelávacie kativity pre verejných obstarávateľov alebo uchádzačov vo verejnom obstarávaní.

Zastupovanie klientov

Zastupovanie pred kontronými orgánmi ako Úrad pre verejné obstarávanie, vládny audit, PMU, NKU a iné

Revízne postupy

Príprava žiadostí o nápravu / námietok a ochrana práv uchádzačov.

Stanoviská

Vypracovanie odborných stanovísk so zreteľom na dodržanie základných princípov vo verejnom obstarávaní.

Ako prebieha proces verejného obstarávania?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Konzultácie

Prípravná fáza verejného obstarávania alebo prípravy ponuky sú najdôležitejšími prvkami v procese verejného obstarávania.

Stratégia

Určenie správnych a primeraných podmienok účasti, požiadaviek na ponuku alebo zmluvných podmienok je základom pre úspešné plnenie zmluvy.

Aktivity

Zabezpečíme všetky administratívne úkony vo verejnom obstarávaní. Budeme vás zastupovať pred uchádzačmi, kontrolnými orgánmi alebo verejným obstarávateľom

Naše partnerské projekty

Jedinečný informačný systém s funkcionalitami určenými pre verejné obstarávanie. Overenie konfliktu záujmov a kolúzneho správania sa uchádzačov jedným klikom.

e-Learningová platforma na vzdelávanie vo verejnom obstarávaní.

Hodnotenie verejných obstarávateľov na základe big-data analýz. Zistite ako ste uspeli v rebríčku hodnotených subjektov. Hodnotenie tu…